Ejerskab, Bestyrelse og Årsregnskab2018-05-18T07:00:18+00:00

Ejerskab, bestyrelse og årsregnskab

Familien Ritzau solgte Ritzaus Bureau til de danske dagblade i 1947, og i 2007 kom Danmarks Radio også med i ejerkredsen, som i dag består af 12 danske mediehuse. Ritzaus Bureau har været nyhedsbureau siden 1866 og ændrede i 2012 selskabsform fra interessentskab til aktieselskab for at give bedre mulighed for at udvikle virksomheden.

Ritzaus Bureaus ejere

Dagbladet Børsen

Jysk Fynske Medier

Helsingør Dagblad

JP/Politikens Hus

Information

Kristeligt Dagblad

Lolland-Falsters Folketidende

Mediehusene Midtjylland

Sjællandske Medier

Skive Folkeblad

Nordjyske Medier

Danmarks Radio

Ritzaus Bureaus bestyrelse

Formand

Chefredaktør og adm. direktør Alex Nielsen
Herning Folkeblad / Mediehusene Midtjylland

1. næstformand

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn
DR

2. næstformand

Digital direktør Søren Svendsen
JP/Politikens Hus

Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør Stine Carsten Kendal
Information

Bestyrelsesmedlem

Chefredaktør Lars Jespersen
Nordjyske Medier

Bestyrelsesmedlem

Per Westergaard
Jysk Fynske Medier

Bestyrelsesmedlem

Journalist Charlotte Mackeprang – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau

Bestyrelsesmedlem

Journalist Vijay Chaudhury – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau

Bestyrelsesmedlem

Journalist Claus Mikkelsen – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau

Medarbejdervalgt suppleant

Journalist Finn Jørgensen
Ritzaus Bureau

Ritzaus Bureaus direktion

Chefredaktør, adm.dir.

Lars Vesterløkke

Årsregnskab Ritzaus Bureau A/S

Hoved- og nøgletal 2017 t.kr. 2016 t.kr. 2015 t.kr. 2014 t.kr. 2013 t.kr.
Hovedtal
Nettoomsætning  129.813  116.465 113.682 109.136 105.359
Bruttoresultat  96.807  93.075 92.107 87.799 82.347
Resultat af ordinære aktiviteter før skat  5.310  4.067 5.706 6.340 3.113
Driftsresultat  5.427  4.113 5.770 6.364 3.258
Resultat af finansielle poster  -117  -46 -64 -24 -145
Årets resultat  3.667  2.706 4.153 4.381 1.772
Samlede aktiver  49.200  35.378 37.340 50.519 33.305
Investeringer i materielle anlægsaktiver  1.745  57 968 1.199 792
Egenkapital  19.089  17.422 18.716 18.963 14.582
Gennemsnitlig antal medarbejdere (stk.)  159  155 144 136 138
Nøgletal
Bruttomargin (%)  74,6  79,9 79,3 80,4 78,2
Nettomargin (%)  2,8  2,3 3,7 4,0 1,7
Egenkapitalens forrentning (%)  20,1  15,0 22,0 26,1 12,9
Soliditetsgrad (%)  38,8  49,2 50,1 37,5 43,8
Nettoomsætning pr. medarbejder  816,4  751,4 789,5 802,5 763,5