Ejerskab, Bestyrelse og Årsregnskab2019-04-04T10:30:49+00:00

Ejerskab, bestyrelse og årsregnskab

Familien Ritzau solgte Ritzaus Bureau til de danske dagblade i 1947, og i 2007 kom Danmarks Radio også med i ejerkredsen, som i dag består af 12 danske mediehuse. Ritzaus Bureau har været nyhedsbureau siden 1866 og ændrede i 2012 selskabsform fra interessentskab til aktieselskab for at give bedre mulighed for at udvikle virksomheden.

Ritzaus Bureaus ejere

Dagbladet Børsen

Jysk Fynske Medier

Helsingør Dagblad

JP/Politikens Hus

Information

Kristeligt Dagblad

Lolland-Falsters Folketidende

Mediehusene Midtjylland

Sjællandske Medier

Skive Folkeblad

Nordjyske Medier

Danmarks Radio

Ritzaus Bureaus bestyrelse

Formand

Chefredaktør og adm. direktør Alex Nielsen
Herning Folkeblad / Mediehusene Midtjylland

1. næstformand

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn
DR

2. næstformand

Digital direktør Søren Svendsen
JP/Politikens Hus

Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør Stine Carsten Kendal
Information

Bestyrelsesmedlem

Chefredaktør Lars Jespersen
Nordjyske Medier

Bestyrelsesmedlem

Peter Orry Jensen
Jysk Fynske Medier

Bestyrelsesmedlem

Journalist Charlotte Mackeprang – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau

Bestyrelsesmedlem

Journalist Vijay Chaudhury – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau

Bestyrelsesmedlem

Journalist Claus Mikkelsen – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau

Medarbejdervalgt suppleant

Journalist Finn Jørgensen
Ritzaus Bureau

Ritzaus Bureaus direktion

Chefredaktør, adm.dir.

Lars Vesterløkke

Årsregnskab Ritzaus Bureau A/S

Hoved- og nøgletal 2018 t.kr. 2017 t.kr. 2016 t.kr. 2015 t.kr. 2014 t.kr.
Hovedtal
Nettoomsætning  157.572  114.783  102.082 98.586 94.847
Bruttoresultat  107.814  84.220  79.540 77.908 74.271
Driftsresultat  5.059  889  64 689 2.593
Resultat af finansielle poster  (99)  2.959 2.661 3.584 2.368
Årets resultat 3.832  3.667  2.706 4.153 4.380
Samlede aktiver  48.247  48.062 33.500 35.801 48.792
Investeringer i materielle anlægsaktiver  351  1.745  57 940 1.199
Egenkapital  20.420  19.089  17.422 18.716 18.963
Gennemsnitlig antal medarbejdere (stk.)  166  146  139 133 127
Nøgletal
Bruttomargin (%)  68,4  73,4 77,9 79,0 78,3
Nettomargin (%)  2,4  3,2 2,7 4,2 4,6
Egenkapitalens forrentning (%)  19,4  20,1 15,0 22,0 23,1
Soliditetsgrad (%)  42,3  39,7 52,0 52,3 38,9
Nettoomsætning pr. medarbejder  949,2  786,2 734,2 741,2 746,8