Ejerskab, Bestyrelse og Årsregnskab2021-02-25T17:04:20+00:00

Ejerskab, bestyrelse og årsregnskab

Familien Ritzau solgte Ritzaus Bureau til de danske dagblade i 1947, og i 2007 kom Danmarks Radio også med i ejerkredsen, som i dag består af 11 danske mediehuse. Ritzaus Bureau har været nyhedsbureau siden 1866 og ændrede i 2012 selskabsform fra interessentskab til aktieselskab for at give bedre mulighed for at udvikle virksomheden.

Ritzaus Bureaus ejere

Dagbladet Børsen

Jysk Fynske Medier

JP/Politikens Hus

Danmarks Radio

Information A/S

Kristeligt Dagblad

Lolland-Falsters Folketidende

Mediehusene Midtjylland

Sjællandske Medier

Skive Folkeblad

Nordjyske Medier

Ritzaus Bureaus bestyrelse

Formand

Chefredaktør og adm. direktør Alex Nielsen
Herning Folkeblad / Mediehusene Midtjylland

1. næstformand

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn
DR

2. næstformand

Administrerende Direktør Stig Ørskov
JP/Politikens Hus

Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør Stine Carsten Kendal
Information

Bestyrelsesmedlem

Ansvarshavende Chefredaktør Peter Orry Jensen
Jysk Fynske Medier

Bestyrelsesmedlem

Administrerende direktør/CEO Morten Vinther Jensen
Nordjyske Medier

Bestyrelsesmedlem

Facility Manager Morten Kjærgaard – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau

Bestyrelsesmedlem

Journalist Vijay Chaudhury – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau

Bestyrelsesmedlem

Journalist Bertil Barkholt Fruelund – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau

Medarbejdervalgt suppleant

Ingen

Ritzaus Bureaus direktion

Chefredaktør, adm.dir.

Lars Vesterløkke

Årsregnskab Ritzaus Bureau A/S

Hoved- og nøgletal 2019 t.kr. 2018 t.kr. 2017 t.kr. 2016 t.kr. 2015 t.kr.
Hovedtal
Nettoomsætning 148.323 157.572 114.783 102.082 98.586
Bruttoresultat 98.300  107.814 84.220 79.540 77.908
Driftsresultat  5.574 5.059 889  64 689
Resultat af finansielle poster  13.050 (99) 2.959 2.661 3.584
Årets resultat 17.441 3.832 3.667  2.706 4.153
Samlede aktiver  62.011 48.247 48.062 33.500 35.801
Investeringer i materielle anlægsaktiver  2.626 351 1.745  57 940
Egenkapital  34.861 20.420 19.088 17.422 18.716
Gennemsnitlig antal medarbejdere (stk.) 154  166 146 139 133
Nøgletal
Bruttomargin (%) 66,3 68,4  73,4 77,9 79,0
Nettomargin (%) 11,8 2,4 3,2 2,7 4,2
Egenkapitalens forrentning (%) 63,1 19,4 20,1 15,0 22,0
Soliditetsgrad (%) 56,2 42,3 39,7 52,0 52,3
Nettoomsætning pr. medarbejder 963,1 949,2 786,2 734,2 741,2