Gør din tekst mere læseværdig med sproglige virkemidler

  • Lær de sproglige-virkemidler at kende, før du skriver din pressemeddelelse

Sproglige virkemidler er enkle kneb og tricks til at gøre din tekst mere læseværdig og indbydende for flere mennesker.

Ved at bruge velvalgte sproglige virkemidler i dine tekster kan du gøre dem mere spændende at læse.

Her er nogle bud på, hvordan du giver artikler og pressemeddelelser et sprogligt løft.

Undgå klichéer

Undgå sproglige klichéer i stil med ‘at tænke ud af boksen’ og ‘have en bred vifte af kompetencer’.

Afkod sproget

Undgå teknisk, akademisk og indforstået sprog, og skriv i stedet på et forståeligt og enkelt dansk.  Et fængende og levende sprog gør teksten interessant at læse og giver lyst til at læse videre.

Skriv til målgruppen

Vær bevidst om, hvem du skriver til. Sæt dig i målgruppens sted, og tænk over, hvordan målgruppen vil opfatte det, du læser, og hvilke forudsætninger målgruppen har for at forstå det, du skriver.

Gør dit sprog aktivt

Undgå passivt sprog (‘aktiernes værdi er blevet halveret’, ‘der gøres…’ og så videre).

Undgå fyldord

Undgå unødige fyldord, som ingen funktion har i teksten.

Gør det kort

Pas på med ikke at skrive alt for lange sætninger, og gør afsnittene så korte, at læseren ikke mister overblikket.

Skab variation i dine tekster

Pas på med ikke at bruge den samme fortællemæssige skabelon hele tiden. Gør du det, kan du risikere, at der indfinder sig en form for træghed i dine tekster. Den kan du bryde ved at eksperimentere lidt. Prøv for eksempel at udfordre nyhedstrekanten og gå op imod reglen om at indlede med hv-spørgsmålene i starten af teksten.

Brug citater på den rigtige måde

Brug citater i pressemeddelelser til at formidle følelser, holdninger og formuleringer med markante udtalelser. Brug ikke citater til ligegyldigheder eller informationer, der er bedre forklaret uden brug af citat.

Show it, don’t tell it!

Vis det, fortæl det ikke! Et af de mest udbredte kneb til at fange læseren med et beskrivende sprog i stedet for det forklarende.

Eksempel: Skriv, ‘vinden rusker i træerne’, i stedet for ‘det blæser’.

Fra samme skuffe kan du benytte dig af reportagens sproglige elementer til for eksempel at sætte en scene i din tekst. Vis, hvor personen befinder sig, ved at beskrive omgivelserne.

Show it, don’t tell it kan fungere fint i artikler, men er næppe et brugbart redskab i pressemeddelelser, hvor det gælder om at komme ind til sagens kerne så hurtigt som muligt.

Læs korrektur

En tekst uden stavefejl og med en korrekt kommatering har mere autoritet end en tekst, som er fyldt med fejl. Sådan er det bare.

Strukturér teksten

Gør dig klart, hvad teksten skal i forhold til modtageren, og vær bevidst om, hvordan du bygger den op. Hvis det er en nyhedsartikel eller en pressemeddelelse, skal du for eksempel strukturere teksten med nyhedstrekanten.

Lav en stærk indledning

Uanset om det er en nyhedsartikel eller en reportage eller noget helt tredje er det i indledningen, at du skal fange læserens interesse. En kraftfuld indledning er kort, præcis og fængende.

Foto: /ritzau/Per Gudmann

En teksts troværdighed afspejles i høj grad i det sprog, som den er skrevet i. Et svulstigt sprog skader troværdigheden, og det samme gør brugen af værdiladede ord og vendinger.

I sin sprogpolitik skriver DR ligefrem, at et sjusket sprogbrug har en negativt afsmittende virkning på den indholdsmæssige troværdighed.

Modtag guides og artikler om kommunikation og medier

Tilmeld mig
Af |2019-08-06T14:06:34+00:0023-04-2018|