Hvad er den perfekte timing af en pressemeddelelse?

  • Hvad er det bedste tidspunkt at sende en pressemeddelelse på?

Ritzaus Bureau har undersøgt tidspunkterne for, hvornår kunder på bureauets distributionstjeneste, Via Ritzau, udsender pressemeddelelser. Svarene kan måske give en idé om, hvad der er den optimale timing af en pressemeddelelse.

Der findes ikke et entydigt svar på, hvornår det er bedst at afsende en pressemeddelelse til medierne. Men ved at kigge dybt i statistikkerne, kan man alligevel finde nogle tendenser, som er værd at tage i betragtning og kan pege i retning af, hvornår det kan være mere hensigtsmæssigt end andre tidspunkter at udsende en pressemeddelelse på. Vi har kigget på data for samtlige udsendte pressemeddelelser på Via Ritzau i 2018. Her kan du se, hvornår de travleste og mindst travle tidspunkter for udsendelse af pressemeddelelser er i løbet af året, ugen og den enkelte dag.

I løbet af ugen

  • Der udsendes flest pressemeddelelser onsdage og torsdage med en lille overvægt på torsdage.
  • Fredage er de hverdage, hvor færrest pressemeddelelser udsendes. Næstfærrest udsendes på mandage.
  • Der udsendes også pressemeddelelser i weekenderne, dog langt færre end i hverdagene.
Udsendendte pressemeddelelser procentvis fordelt på ugedage
Sådan udsendes pressemeddelelserne på Via Ritzau i løbet af ugen – fordeling i procent

Tidspunkt på dagen

  • Den travleste time i ugen med udsendelse af flest pressemeddelelser er onsdag morgen mellem klokken 9 og 10. Næstflest pressemeddelelser udsendes torsdag mellem klokken 8 og 9. Tredjeflest udsendes onsdag mellem klokken 8 og 9.
  • To tredjedele af alle pressemeddelelser udsendes om morgenen eller om formiddagen. Det skyldes formentlig, at mange ønsker, at deres pressemeddelelser skal ligge klar til mediernes redaktionsmøder om formiddagen.
  • Kommunikationsprofessionelle er early birds. På alle hverdage starter det store ryk med udsendelse af pressemeddelelser fra klokken 6 om morgen. Efter klokken 17 ligger det til gengæld stille med udsendelserne.
  • Af dem, der udsender pressemeddelelser i weekenden, vælger flest at udsende lørdag i tidsrummet mellem klokken 9 og 10.
Hvornår på dagen er den perfekte timing af en pressemeddelelse?
Sådan udsendes pressemeddelelserne på Via Ritzau i løbet af dagen – fordeling i procent

Så hvornår er det bedst at udsende sin pressemeddelelse?

Det afhænger af pressemeddelelsens indhold og formål – og så alligevel ikke helt.

Hvis pressemeddelelsen omhandler et dagsaktuelt emne, bør den sendes afsted til redaktionerne så hurtigt som muligt, uanset ugedag og tidspunkt på dagen.

Hvis pressemeddelelsen derimod ikke omhandler en aktuel sag, så kan det måske godt betale sig at sende den til medierne udenfor de spidsbelastede tidspunkter.

I praksis vil tidspunktet for udsendelsen dog næppe gøre nogen forskel for, om pressemeddelelsen slipper igennem mediernes filtre. Det forklarer Søren Lassen, nyhedsredaktør på Ritzaus Bureau.

– På Ritzau kigger vi alle pressemeddelelser igennem, uanset hvornår de er modtaget. Om vi går videre med en pressemeddelelse eller ej, handler alene om, hvorvidt der er tale om en god historie, der opfylder nyhedskriterierne, forklarer han.

Alligevel er der tidspunkter, man nok bør undgå.

– Medmindre det ikke kan vente, så skal man som udgangspunkt undlade at sende den fredag eftermiddag, på helligdage og lignende, siger Søren Lassen og tilføjer:

– Man kan modsat også på nyhedsfattige dage, som eksempelvis lørdag og søndag, satse på, at redaktionerne er sultne efter input til historier.

I løbet af året

Lidt over halvdelen af alle årets pressemeddelelser udsendes i maj, juni, september, oktober og november måned.

Til sammenligning udsendes kun knap 12 procent af alle pressemeddelelser i januar og februar måned. Færrest pressemeddelelser udsendes i juli måned.

Tredje kvartal er det travleste på året. Her udsendes 30 procent af alle pressemeddelelser. Mindst travl er første kvartal, hvor knap 19 procent af alle pressemeddelelser udsendes.

Der udsendes langt færre pressemeddelelser i påsken, sommerferien, efterårsferien og i juleferien. I en til to uger op til påsken, efterårsferien og juleferien udsendes der dog særlig mange pressemeddelelser.

Her er de travleste måneder og de mindst travle måneder - fordeling i procent

Her er de travleste og de mindst travle måneder – fordeling i procent

Der udsendes flest pressemeddelelser på Via Ritzau i 2. og 4. kvartal.

Kvartalvis fordeling af udsendte pressemeddelelser på Via Ritzau

Så er der tidspunkter på året, hvor det er lettere at komme igennem til medierne med buskaberne i en pressemeddelelse?

Ja, der er i hvert fald tidspunkter, hvor mediemøllen snurrer hurtigere end andre, og hvor det derfor kan være sværere at komme i medierne med sine budskaber, fordi der er flere, der bejler om spaltepladsen på samme tid.

Derfor kan der være ræson i at undgå at udsende pressemeddelelser, der ikke er dagsaktuelle, i de perioder, hvor der udsendes særligt mange pressemeddelelser, for eksempel i starten af året.

Også i agurketiden, som sommerferieperioden kaldes, kan det give god mening at forsøge at komme igennem med sine budskaber til medierne. Også til Ritzaus Bureau. Det forklarer Søren Lassen.

– Mediemaskinen går jo ikke i stå, selv om det er midt i en ferietid. Vores kunder skal stadig have et flow af nyheder på deres hjemmesider og fyldt papiravisen. Derfor kan det være en overvejelse værd at levere en pressemeddelelse i en periode på året, hvor konkurrencen om mediernes opmærksomhed ikke er så intens som resten af året.

Læs også: Længde af overskrift i en pressemeddelelse? Så lang – eller kort – bør den være

Foto: /Image 100/Ritzau Scanpix

Via Ritzau er Ritzaus Bureaus distributionstjenste for pressemeddelelser. Den benyttes af en række virksomheder, kommunikationsbureauer, organisationer, kommuner og statslige organer, som typisk køber adgang til fri udsendelse af pressemeddelelser.

Det er også muligt at købe enkeltudsendelser, hvilket typisk benyttes af mindre og mellemstore virksomheder. Den tekniske platform er udviklet i samarbejde med de øvrige nordiske nyhedsbureauer, TT (Sverige), NTB (Norge) og STT (Finland), som alle har lignende distributionstjenester.

Pressemeddelelser udsendt på tjenesten kan læses af alle på via.ritzau.dk. Man kan desuden abonnere på udsendelser fra en eller flere specifikke afsendere, hvilket en lang række medier, journalister og kommunikatører gør.

“Hvad er den perfekte timing af en pressemeddelelse?” er skrevet på baggrund af en gennemgang af et helt års udsendelser af pressemeddelelser på Via Ritzau.

Modtag guides og artikler om kommunikation og medier

Tilmeld mig nyhedsbrev
Af |2019-08-12T12:22:28+00:0025-06-2019|